Карирери

"МИРАТ ГРУП" ООД предлага много добри възможности за професионална реализация и развитие.Всички служители на компанията имат възможност да се обучат и изградят като специалисти в различни области на строителството.

Ръководството на "МИРАТ ГРУП" ООД е отворено към всички нови идеи, свързани с подобряване на условията на работа и оптимизация на строителния процес. Заедно с разширяване обема на своята дейност компанията непрекъснато търси и назначава нови служители и работници. Умелото съчетаване на млади и упорити инженери с опита и знанията на старите кадри на фирмата е тайната към успеха на "МИРАТ ГРУП" ООД.

Студенти

"МИРАТ ГРУП" ООД е фирма с много на брой обучаващи се стажанти във всички сфери на строителния процес . Ръководството на компанията счита за изключително важен аспект от подготовката на новите си служители опознаването на строителния бизнес отблизо , на самия строителен обект.
"МИРАТ ГРУП" ООД подкрепя всички свои служители , които имат желание да учат в университет или строителен техникум. Освен това компанията непрекъснато предлага на работещите в нея програми за обучение и повишаване на тяхната квалификация.

Свободни места

Кандидатите за обявената позиция да попълнят формата за кандидатстване на сайта или да изпратят актуалната си автобиография и препоръки /ако имат такива/ на е-мейл: office@miratgroup.com
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Технически ръководител на строителен обект

София

1

Описание:
Работа на строителен обект, контрол и организация на строителството.
Предлагаме ви:
Дългосрочна работа . Възможности за повишаване на квалификацията и придобиване на нови умения. Динамична работна среда в екип от професионалисти. Мотивиращо възнаграждение.
Град:
София
Брой на обявените позиции:
1
Изисквания към кандидата:
Опит при изпълнение на груб строеж. Работа в екип. Отговорност и коректност, умения за планиране, организация и ръководство. Познаване на нормативната уредба. Следене за безопасността и качеството на работа . Поддържане на изрядна документация.
Образование:
Инженерно или средно специално образование в областта на строителството.
Контакт:
miratgroup@abv.bg