Проекти

"МИРАТ ГРУП" ООД се стреми да обхване максимално различните спектри на строителния бизнес, като изпълнява различни по своята специфика строителни работи и обекти. Компанията разполага с подготвени специалисти в различните области на строителството. На повечето от своите обекти изпълнява не само строителната конструкция , но и всички останали дейности, необходими за въвеждането на обекта в експлоатация.