Жилищни сгради с магазини, отворени и подземни гаражи, м.”Цариградско шосе-Караулката”, гр. София

Детайли
Период: 
2016г.-2017г.

Бл.1, Бл.2, Бл.3, Бл.4 ,Бл. 5 и Бл.6 са последователно разположени отмествайки се последователно към краищата на урегулирания имот, контактно един след друг.Тази ортогонална оригамно нагъната, структура от жилищни блокове изпълва към четири от страните на образувания от геометрията на урегулирания имот неправилен петоъгълник и формира динамичен пластичен обем.

Жилищните сгради са на единадесет конструктивни нива, вкл. нивото на сутерена. Конструкциите на сградите са скелетно-безгредови, състоящи се от стоманобетонови плочи, колони и шайби. Подовите конструкции са частично закоравени с греди.

Динамичния обем на застрояването е екраниран с ортогоналната триизмерна структурна решетка на архитектурните елементи-балкони, парапети, ветикални делители и перголи.

Функционално предназаначение: 239 бр. апартаменти и ателиета, 3 магазина и 285 паркоместа.

Вътрешното дворно пространство, рамкирано от структурата на блоковете, е отворено и подходът към него е решен през архитектурно изявен входен пешеходен портал. Магазините в Бл.1, Бл.2, Бл.3 са решени с лице към двете улици.

Особености

С двупосочна открита рампа се достига от вход-изхода за автомобили до нивото на вътрешния двор, а с разположена редом покрита еднопосочна рампа е решен изхода от подземния гараж.

Предишен/Следващ проект