Предприятие за производство и търговия на средства за индивидуална балистична защита.Разширение, преустройство и пристройка, гр. Костинброд

Детайли
Период: 
2014 г.

В проекта за РАЗШИРЕНИЕ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА на съществуващата сграда на предприятието се запазва характера на производството на средства за индивидуална балистична защита, което е екологично чисто. Съществуващата сграда запазва функционално основно разпределенията си на всички нива като функция, както и вида на самото производство.

С новопроектираните намеси се получава единен заводски комплекс с разширяване основно на съществуващите производствени площи, съгласно програмата на Възложителя.

Разширението се отнася за изцяло нов производствен корпус с идентично производство в югозападна посока от съществуващата сграда, като застрояване на калкан с нея, изискано от Възложителя. Разширението основно е със сглoбяема стоманобетонова конструкция и монолитна в прехода към съществуващата сграда.

Преустройството се отнася за частична промяна в плана на съществуващата сграда като поява на нова монолитна плоча на второ ниво в северозападната част на сградата с нови офисни помещения на същото ниво. Устройват се нови битови помещения непосредствено до съществуващите, увеличава се частично котелното, преработва се изцяло ГРТ-то.

Пристройката се отнася до изграждане на нов обем на две нива до съществуващата сграда в югоизточна посока, като се разширяват производствените площи на съществуващата сграда в тази част по монолитен начин.

Гарантирана е достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, чрез: Достъпност до главните входове на сградите;

Достъпност до всеки етаж чрез асансьор;

Самостоятелен санитарен възел на първо ниво;

Паркоместа за инвалиди.

Архитектурният образ е търсен в духа на единен съвременен образ на промишлена сграда. Лаконичната повтаряема спокойна структура на плътната окачена фасада е в динамичен контраст с архитектурното оформяне на главния вход и административния тракт.

Използваните материали за сградата са основно окачени плътни фасади и ивици прозоречно остъкляване.

Особености

В производствената част на сградата са предвидени общо 99 работни места.

Предишен/Следващ проект