Производствено-складова сграда за метални палети с административно-битова част, гр.Монтана

Детайли
Период: 
2016г
РЗП: 
5641.61 м2

Цехът за метални палети е ситуиран в местността «Гламата», гр.Монтана. Имотът е част от новоизграждащия се технологичен парк на града.

Проектът предвижда да се усвои северозападната част на имота, в която са ситуирани две сгради и трафопост, а югоизточната част да се запази за бъдещо разширение.

Основната сграда включва административно-битова част и производствено-складово хале. Освен нея е проектирана и малка складова сграда за бои и разтворители.

Основната сграда е ситуирана така, че северозападно и югозападно от нея да се оформят площадки за маневриане на товарни камиони и за паркиране на леки коли. Пред административно-битовия блок на основната сграда е предвиден паркинг.

Конструкцията на административно-битовата част е стоманобетонова, монолитна. Всички вътрешни преградни стени са от гипскартон, а стените, които са брандмауери, са от газобетонови блокчета, укрепени със стоманобетонови хоризонтални и вертикални пояси по конструктивен проект. Фасадите са от неносещи термопанели с пълнеж от полиуретан. Покривът е с наклонена монолитна, стоманобетонова плоча.

Производствено-складовотото хале е решено със стоманена, рамкова, пожаронезащитена конструкция.Фасадите са от термопанели с пълнеж от полиуретанова твърда пяна (PUR). Покривът е също от термопанели с полиуретанова пяна.

Особености

Както производственото, така и складовото хале са с преобладаващо покривно осветление с площ повече от 5% от площта на халетата.

Предишен/Следващ проект